Break out of your podcast rut
iOS App Download Icon
scannerScan the QR Code to get the app on iOS or Android

Indienpodden - Svalorna Indien Bangladesh

Indienpodden - Svalorna Indien BangladeshLatest Episode released on Thu Jun 4, 2020

Svalorna Indien Bangladesh bekämpar fattigdom, diskriminering och dess orsaker. Tillsammans med lokala organisationer gör vi det möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, att ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv.I den här podden samtalar Svalornas utlandspraktikanter om sina upplevelser och erfarenhe... more