ب حرف یه پادکست فارسیه که تو هر اپیزودش یه داستان جدید خلق میشه و هدفمون از اون داستانه هم اینه که یه مدت کوتاهی همه باهم بریم تو عمق دنی... more

Latest Episode
Bharf - ب حرف

Bharf - ب حرف

ب حرف یه پادکست فارسیه که تو هر اپیزودش یه داستان جدید خلق میشه و هدفمون از اون داستانه هم اینه که یه مدت کوتاهی همه باهم بریم تو عمق دنی... more

Episodes