عطیه از آمریکا - بخش دوم

عطیه از آمریکا - بخش دوم

Arash Thr

بخش دوم از صحبت‌های من با عطیه. همونطور که در قسمت قبل گفتیم عطیه لیسانس خودش رو در رشته کامپیوتر از دانشگاه شریف دریافت کرده و سپس برای ادامه تحصی... more

Player Button
Go to Show