این هم جور دیگر، با حضور جادی

این هم جور دیگر، با حضور جادی

Arash Thr

در قسمت جدید رادیو دال با جادی همراه شدیم. آشنایی من و احتما بعضی از شماها با جادی برمیگرده به وبلاگش به اسم کیبورد آزاد. این دوست عزیزمون لیسانس ب... more

Player Button
Go to Show