اُزی

اُزی

Arash Thr

در این قسمت با ازی صحبت کرده‌ام. ازی دراماتورژی می‌خونه و الان ساکن آلمانه. more

Player Button
Go to Show