Break out of your podcast rut
iOS App Download Icon
scannerScan the QR Code to get the app on iOS or Android
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا

داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا

Arash Thr

شقایق در اواخر سال هشتاد و نه همراه با همسر و فرزندش به آمریکا مهاجرت کرد. دانشگاه تهران درس خونده، چندین سال در ایران کار کرده و از طریق تحصیلی تونسته بره ایالت میشیگان. در این قسمت داستان این خانواده رو میشنویم و می‌پردازیم به اینکه چطور مسیر زندگی شقایق پس از به دنیا اومدن فرزندش عوض شد.
Player Button
Go to Show