فرزانه از ایرلند شمالی

فرزانه از ایرلند شمالی

Arash Thr

ایرلند شمالی جایی که من فکر می‌کردم مستقل شده ولی گویا هنوز بخشی از بریتانیاست؛ در این قسمت فرزانه برامون از زندگی در ایرلند شمالی صحبت می‌کنه، از ... more

Player Button