هوشیار از پرتغال

هوشیار از پرتغال

Arash Thr

هوشیار در پرتغال مدرک دکترای خودش رو گرفته و الان در شهر پورتو همراه با همسر خودش مشغول به کار و زندگیه. more

Player Button
Go to Show