محمد در آمریکا - بخش تکمیلی

محمد در آمریکا - بخش تکمیلی

Arash Thr

در قسمت قبل که با حضور محمد بود، موقع ضبط راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردیم. یه قسمت از این صحبت‌ها، حرف‌های محمد راجع به ازدواج، رابطه و فضای خود ... more

Player Button
Go to Show