محسن، یکی حقوقی از نیویورک

محسن، یکی حقوقی از نیویورک

Arash Thr

در این قسمت از پادکست به سراغ یک رشته و یک شهر جدید رفتیم. این بار با محسن همراه شدیم که در رشته‌ی حقوق تحصیل کرده و در شهر نیویورک زندگی میکنه. د... more

Player Button
Go to Show